چاپ

Cisco Module WIC-2AM-V2 ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module WIC-2AM-V2 ماژول سیسکو
شرح

Specification (WIC-2AM-V2)

Two-port Analog Modem Interface Card

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.