چاپ

Cisco Router 888-K9 روتر سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Router 888-K9 روتر شبکه سیسکو
شرح

Overview (CISCO888-K9)

Combine Internet access via G.SHDSL, security, and wireless services onto a single, secure device. The Cisco 888 Integrated Services Router offers broadband speeds and simplified management to small businesses, enterprise small branches, and teleworker.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.