چاپ

Avaya License IPO R9 IP500 E1R2 ADD 22CH ADI LIC (275636) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 IP500 E1R2 ADD 22CH ADI LIC (275636) لایسنس آوایا
شرح

IP500 Universal PRI Additional E1R2 Channel Licenses

These licenses are used to enable additional E1R2 B-channels for IP500 PRI-U cards configured for E1R2 operation. Each port can support up to 30 B-channels in this mode.

IP500 Universal PRI Additional Channels - 22 E1R2 Channels License: IPO R9 IP500 E1R2 ADD 22CH ADI LIC (275636)

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.