چاپ

Cisco Router 1921/K9 روتر سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Router 1921/K9 روتر سیسکو
شرح

Overview (CISCO1921/K9)

The Cisco 1921 Router, which Memory and Flash Memory can't upgrade, is designed for branch offices.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.