چاپ

Cisco Module GLC-LH-SMD ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module GLC-LH-SMD ماژول سیسکو
شرح

Overview (GLC-LH-SMD)

Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP is made for Both Multimode and Single-Mode Fibers.

The 1000BASE-LX/LH SFP, compatible with the IEEE 802.3z 1000BASE-LX standard, operates on standard single-mode fiber-optic link spans of up to 10 km and up to 550 m on any multimode fibers. When used over legacy multimode fiber type, the transmitter should be coupled through a mode conditioning patch cable. 1300-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support, dual LC/PC connector.

This Figure shows the appearance of GLC-LH-SMD.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.