چاپ

Cisco License LIC-TP-SGL-SRN-UPG لایسنس سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco License LIC-TP-SGL-SRN-UPG لایسنس سیسکو
شرح

1 User Video Licensing: TP SNGL Room

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.