چاپ

Yealink W56P IP Phone تلفن آی پی یالینک

توضیحات مختصر:

Yealink W56P IP Phone تلفن آی پی یالینک
شرح

The Yealink W56P is the next-generation SIP Dect handset combining quality, reliability and flexibility. With more functions, lines and mobility, it provides users with the convenience of wireless communications whilst ‘on the go’, along with the widely accepted benefits of VoIP.

In addition the Yealink W56P delivers long talk time, high standby, superior speech quality and quick charging, making it the ideal cost-effective solution for small and medium-sized businesses.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.