چاپ

Yealink W52H IP Phone تلفن آی پی یالینک

توضیحات مختصر:

Yealink W52H IP Phone تلفن آی پی یالینک
شرح

The Yealink SIP-W52H cordless units allow you to extend the numbers of users whilst providing increased flexibility and scalability when used in conjunction with the SIP-W52P handset and base station.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.