چاپ

Yealink T29G IP Phone تلفن آی پی یالینک

توضیحات مختصر:

Yealink T29G IP Phone تلفن آی پی یالینک
شرح

The SIP-T27P is a highly featured sip phone designed to deliver superb sound quality and uses standard encryption protocols to deliver secure remote provisioning. Offering a rich user experience and boasting a wide range of functionality, including SCA, BLF, 3-way conference and paperless labels, this Optima HD SIP phone is headset compatible and can be expanded using the EXP39B module.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.