چاپ

Sangoma W400-002E کارت سنگوما

توضیحات مختصر:

Sangoma W400-002E کارت سنگوما
شرح

Sangoma GSM W400-002E 2 port GSM Board

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.