چاپ

Sangoma SPEC-TG090113 سنگوما

توضیحات مختصر:

Sangoma SPEC-TG090113 Rigid Antenna سنگوما
شرح

The SPEC-TG090113 is a rigid antenna for Sangoma W400 GSM Board

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.