چاپ

Sangoma PCI Module A400BRMDE کارت سنگوما

توضیحات مختصر:

Sangoma PCI Module A400BRMDE کارت سنگوما
شرح

Sangoma A400BRMDE
Base + Remora
Add up to 12 ports
PCI Express
Includes Hardware Echo Cancellation

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.