چاپ

Sangoma PCI Module A200BRME کارت سنگوما

توضیحات مختصر:

Sangoma PCI Module A200BRME کارت سنگوما
شرح

Sangoma A200BRME

Base 4 port card with no modules - add FXO-2 or FXS-2 modules for functionality

Expand to 24 ports by adding additional REMORA cards with backplane adapters

PCI Express motherboard interface

Does not include hardware echo cancellation

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.