چاپ

Sangoma Gateway Vega3000G گیت وی سنگوما

توضیحات مختصر:

Sangoma Gateway Vega3000G گیت وی سنگوما
شرح

Vega 3000G Analog VoIP Gateway with 24 FXS Ports Connects up to 24 of your analog handsets, fax machines, and POS terminals to an IP network Includes Sangoma Resilency Enablement Suite (SRES) Suite FXS Ports: 24 with an RJ21 connector Ethernet Ports: 1 RJ45 full/half duplex USB Ports: 1 (for extra storage) Supports SIP and T.38 fax protocols VoIP Channels: up to 24 1U rack mount chassis Configure to act as standalone proxy, IP device survivability, IP device call routing, emergency call routing, or SIP to SIP call routing Compatibility of legacy phones with IP-PBX and UC platforms

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.