چاپ

MikroTik Router RBSXT-5nDr2 روتر میکروتیک

توضیحات مختصر:

MikroTik Router RBSXT-5nDr2 روتر میکروتیک
شرح

SXT Lite5

Our best price/performance 5GHz CPE. The SXT Lite5 (product code RBSXT5nDr2), 5GHz 16dBi integrated antenna with 600MHz CPU, 64MB RAM and RouterOS L3 installed. 

SXT Lite5 is a low cost, high transmit power 5GHz outdoor wireless device. It can be used for point to point links or as a CPE for point to multipoint installations.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.