چاپ

Cisco Switch WS-C2960-48PST-L سوئیچ سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Network Switch WS-C2960-48PST-L سوئیچ شبکه سیسکو
شرح

Overview (WS-C2960-48PST-L)

WS- C2960-48PST-L is one of the Cisco Catalyst 2960 Series switches. This series support voice, video, data, and highly secure access. They also deliver scalable management as your business needs change. The Common Features are included: Enhanced security including Cisco TrustSec for providing authentication, access control, and security policy administration, Multiple Fast or Gigabit Ethernet performance options, Cisco EnergyWise for power management, Scalable network management.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.