چاپ

Cisco Module X2-10GB-SR ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module X2-10GB-SR ماژول سیسکو
شرح

Overview (X2-10GB-SR)

The Cisco 10GBASE-SR Module supports a link length of 26m on standard FDDI grade MMF. Using 2000 MHz*km MMF (OM3), up to 300m link lengths are possible. Using 4700 MHz*km MMF (OM4), up to 400m link lengths are possible.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.