چاپ

Cisco Module VWIC-2MFT-T1/E1 ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module VWIC-2MFT-T1/E1 ماژول سیسکو
شرح

Key Benefits

Reduces Networking Lifecycle Costs

   Enables graceful migration from data-only to multiplexed data and voice to packetized voice applications

   Reduces training, deployment, management, and sparing inventory over single-purpose interfaces

   Maximizes investment protection

   Simplifies network configuration and sparing through the support of both T1 and E1 on the same card

   Offers multifunction support for LAN-to-LAN routing, multiplexed data and voice, and packetized voice

   Offers ability to share modules between Cisco 1700, 1800, 2800, and 3700 Series and Cisco 3800 Routers, select Cisco 2600 and 3600 Series Routers, and select network modules (refer to Table 1 for details)

   Increases configuration flexibility and reduces cost for data applications by allowing individual ports to be clocked from independent clock sources (not supported for voice and not supported with ATM/Voice Advanced Integration Module (part number AIM-ATM-VOICE-30) with ATM/Voice Advanced Integration Module (part numbers AIM-ATM, AIM-VOICE-30, and AIM-ATM-VOICE-30)

   Supports E1 configurations for both balanced and unbalanced modes

   Supports (G.703 models) unstructured E1 (G.703) for using the full 2.048 Mbps

   Eliminates costly external third-party CSUs/DSUs and drop-and-insert multiplexers

   Provides optional support of a Cisco MFT Dedicated ECAN Module for demanding network conditions

   Simplifies remote network management by allowing a single management tool such as CiscoView or CiscoWorks to support router, CSU/DSU, or drop-and-insert multiplexer

Maximizes System Resources

   Increases T1/E1 port density on the supported Cisco 1700, 1800, 2600, 2800, 3600, 3700, and 3800 access routers - up to four T1/E1 connections with an integrated CSU/DSU in a single network-module slot or up to two T1/E1 connections in a single WIC slot

   Offers easy migration to bandwidth-efficient packet voice, enabling new services

Customers who choose to integrate data and voice in stages to preserve their investment in WAN interfaces For example, the Cisco MFT VWIC2 can support data-only applications as a WAN interface, and then be reused to integrate data and voice with the drop-and-insert multiplexer function or configured to support packetized voice (voice over IP [VoIP] or voice over Frame Relay [VoFR]) when installed in the Cisco Digital T1/E1 Packet Voice Trunk Network Module (NM-HDV), 2-slot Cisco IP Communications Enhanced Voice/Fax Network Module (NM-HD-2VE), Cisco IP Communications High-Density Digital Voice/Fax Network Module (NM-HDV2), Cisco IP Communications High-Density Digital Voice Network Module with 1 T1/E1 slot (part number NM-HDV2-1T1/E1), or Cisco IP Communications High-Density Digital Voice Network Module with 2 T1/E1 slots (part number NM-HDV2-2T1/E1).

Applications

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.