چاپ

Cisco Module VIC-2FXS ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module VIC-2FXS ماژول سیسکو
شرح

A Foreign Exchange Station (FXS) interface connects directly to a standard telephone, fax machine, or similar device and supplies ring, voltage, and dial tone. The Cisco FXS interface is an RJ-11 connector that allows connections to basic telephone service equipment, keysets, and private branch exchanges (PBXes).

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.