چاپ

Cisco Module VIC-2FXO ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module VIC-2FXO ماژول سیسکو
شرح

The Cisco Foreign Exchange Office (FXO) interface is an RJ-11 connector that allows an analog connection to be directed at the public switched telephone network's (PSTN's) central office or to a station interface on a private branch exchange (PBX). The FXO sits on the switch end of the connection. It plugs directly into the line side of the switch so the switch thinks the FXO interface is a telephone.

Note: The FXO Voice Interface Card (VIC) is not the same as a Foreign Exchange Station (FXS) card and therefore does not provide dial tone. Do not plug a telephone set to the FXO VIC.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.