چاپ

Cisco Module PVDM3-64 ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module PVDM3-64 ماژول سیسکو
شرح

Specification (PVDM3-64)

64-channel high-density voice and video DSP module

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.