چاپ

Cisco Module NPE - G2 ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Network Processing Engine Module NPE - G2 ماژول سیسکو
شرح

The NPE-G2 maintains and executes the system management functions for the Cisco 7200 VXR routers and Cisco uBR7200 series routers and also holds the system memory and environmental monitoring functions. The NPE-G2 consists of one board with multiple interfaces.

The NPE-G2 can be used with the Port Adapter Jacket Card installed in the I/O controller slot. If you are upgrading to an NPE-G2 and Port Adapter Jacket Card at the same time.

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.