چاپ

Cisco Module GLC-SX-MMD ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module GLC-SX-MMD ماژول سیسکو
شرح

Overview (GLC-SX-MMD)

The GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP is made for Multimode Fiber only.

The 1000BASE-SX SFP, compatible with the IEEE 802.3z 1000BASE-SX standard, operates on legacy 50 μm multimode fiber links up to 550 m and on 62.5 μm Fiber Distributed Data Interface (FDDI)-grade multimode fibers up to 220 m. It can support up to 1km over laser-optimized 50 μm multimode fiber cable. 850-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support, dual LC/PC connector.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.