چاپ

Cisco Module EHWIC-4SHDSL-EA ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module EHWIC-4SHDSL-EA ماژول سیسکو
شرح

Overview (EHWIC-4SHDSL-EA)

Cisco 1900 Series Option & Spare EHWIC-4SHDSL-EA Multi mode 4 pair G.SHDSL EFM and ATM mode

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.