چاپ

Cisco Module EHWIC-1GE-SFP-CU ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module EHWIC-1GE-SFP-CU ماژول سیسکو
شرح

Overview (EHWIC-1GE-SFP-CU)

Cisco Enhanced HWIC Interface Card integrates both dual mode SFP and RJ-45 ports. EHWIC-1GE-SFP-CU speed up the convergence of applications such as Ethernet WAN access, IVR, and high-speed connectivity to LAN switches.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.