چاپ

Cisco Module C3850-NM-4-10G ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module C3850-NM-4-10G ماژول سیسکو
شرح

Overview (C3850-NM-4-10G)

C3850-NM-4-10G is a network module that serve Cisco Catalyst 3850 Series Switches.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.