چاپ

Cisco Module C3850-NM-2-10G ماژول سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco Module C3850-NM-2-10G ماژول سیسکو
شرح

Overview (C3850-NM-2-10G)

C3850-NM-2-10G is a network module that serve Cisco Catalyst 3850 Series Switches.

☆ Slot 1, 2, 3, and 4 are populated with 1-Gigabit SFP modules.

☆ Slot 1 and slot 2 are populated with 1-Gigabit SFP modules.

☆ Slot 4 is populated with one 10-Gigabit SFP+ module.

☆ Slot 3 and slot 4 each is populated with 10-Gigabit SFP modules.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.