چاپ

Cisco C2960X-STACK Module ماژول استک سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco C2960X-STACK Switch Module ماژول استک سوییچ سیسکو
شرح

Overview (C2960X-STACK)

C2960X-STACK is a Cisco Catalyst 2960-X and 2960-XR Series Switches FlexStack Plus Stacking Module, which allows these switches stack with each other to offer flexible management.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.