سایر محصولات از این دسته

چاپ

Avaya IP Office 500 V2 Control Unit آوایا

توضیحات مختصر:

فروش سیستم تلفنی آوایا آی پی آفیس AVAYA Unit IP Office 500

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.