سایر محصولات از این دسته

چاپ

Avaya BM12 Button Module ماژول آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya BM12 Button Module ماژول آوایا
Avaya BM12 Button Module (700480643)
شرح

The Avaya BM12 adds 24 additional feature or line keys to your 9508, 9608, 9608G, 9611G and 9641G phones.

Avaya BM12 Features:

  • 2 Pages, each with 12 Buttons
  • Edit Button
  • Page Left/Right for scrolling of display
  • 12 Dual Red/Green LEDs for status
  • Maximum of 3 BM12's per phone
  • Can't be mixed with the SMB24's on the same phone
  • Requires 1151D1 power when used on 9408 & 9508 phones

    For more Avaya BM12 information:

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.