چاپ

Cisco Router 891F روتر سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco C891F-K9 router SFP روتر سیسکو
شرح

Overview (C891F-K9)

Cisco C891F-K9 is ideal for managed services small branch or virtual office deployments and comes with fixed configurations. It offers a platform that is cost optimized to fit your business needs starting with 2 WAN connectivity options - Gigabit Ethernet and Fiber. This router is loaded with the practical stuff needed for the branch office.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.