چاپ

Cisco License SL-44-APP-K9 (=) لایسنس سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco License SL-44-APP-K9 (=) لایسنس سیسکو
شرح

Application Experience License for ISR 4400 series (spare) – includes; DATA,and WAAS (includes licenses for: ISRWAAS/vWAAS 2500 connections RTU for ISR4451 and 1300 connections for ISR4431, eDelivery RTU)

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.