چاپ

Cisco License SL-4350-APP-K9 لایسنس سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco License SL-4350-APP-K9 لایسنس سیسکو
شرح

Application Experience License for ISR 4350 series - includes licenses for: AppX, ISRWAAS/vWAAS 750 connections RTU

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.