چاپ

Cisco License SL-19-APP-K9 (=) لایسنس سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco License SL-19-APP-K9 (=) لایسنس سیسکو
شرح

Application Experience License ISR 1921 or 1941 (spare) – includes: DATA and WAAS

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.