چاپ

Cisco License S-MGMT3X-N2K

توضیحات مختصر:

Cisco License S-MGMT3X-N2K
شرح
Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Sm Lic, 1 Nexus 2K (FEX)

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.