چاپ

Cisco License S-MGMT3X-2K

توضیحات مختصر:

Cisco License S-MGMT3X-2K
شرح
Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS,APIC-EM Sm Lic, 1 Cat 2K

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.