چاپ

Cisco License MIG-9X-BASTOENH لایسنس سیسکو

توضیحات مختصر:

Cisco License MIG-9X-BASTOENH لایسنس سیسکو
شرح

Mig from UCM 9.x Bas to Enh User Lic

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.