چاپ

Avaya License IPO R10 VM PRO UMS 1 PLDS LIC (383089) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

IPO R10 VM PRO UMS 1 PLDS LIC
شرح

Additional Messaging licenses

The following licenses enable specific messaging features. These additional licenses all require the Preferred Edition Voicemail Pro license as a prerequisite.

383089 IPO R10 VM PRO UMS 1 PLDS LIC 1 user

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.