چاپ

Avaya License IPO R9 VM PRO 8 ADI LIC (275673) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 VM PRO 8 ADI LIC (275673) لایسنس آوایا
شرح

Preferred Edition Additional Messaging Ports

The Preferred Edition license includes support for 4 messaging ports. The total number of messaging ports supported can be increased by adding combinations of the following licenses, at the time of purchase or later, up to the maximum supported by the particular IP Office control unit (IP500/IP500 V2 = 40).

Additional Messaging (8 Ports): IPO R9 VM PRO 8 ADI LIC (275673)

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.