چاپ

Avaya License IPO R9 SOFTPHONE ADI LIC (275663) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 SOFTPHONE ADI LIC (275663) لایسنس آوایا
شرح

Supported for advanced Flare Communicator usage if one-X Portal and Voicemail Pro applications are also installed. If otherwise, only basic Flare Communicator usage is supported. Basic Flare Communicator usage can also be enabled for any user profile using an Avaya Softphone license, material code IPO R9 SOFTPHONE ADI LIC (275663).

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.