چاپ

Avaya License IPO R9 SIP TRNK 1 ADI LIC (275659) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 SIP TRNK 1 ADI LIC (275659) لایسنس آوایا
شرح

SIP Trunk Channel Licenses

These licenses are used to enable channels on SIP trunks added to the IP Office system. When a channel is used it requires a license. Multiple licenses can be combined for the total number of channels required. Note that SIP calls may require VCM channels. See IP Office Manager for more information. SIP Trunk Channels - 1 Channel: IPO R9 SIP TRNK 1 ADI LIC (275659)

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.