چاپ

Avaya License IPO R9 SE ADI LIC (275658) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 SE ADI LIC (275658) لایسنس آوایا
شرح

The Server Edition License material

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.