چاپ

Avaya License IPO R9 PREFRD VM PRO ADI LIC (275653) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 PREFRD VM PRO ADI LIC (275653) لایسنس آوایا
شرح

Preferred Edition

The Preferred Edition material code is: IPO R9 PREFRD VM PRO ADI LIC (275653).

An Essential Edition license is a pre-requisite for this license on IP500 V2 systems. A Preferred Edition license enables the following features: advanced messaging multi-level automated attendant secure meet-me conferencing call recording conditional call routing Text to Speech (TTS) for e-mail reading for users with appropriate User profiles (for Windows only) queue announcements A Preferred Edition license is a pre-requisite for any user profile licenses. In a multi-site network, the Preferred Edition license of the central system is automatically shared with other systems in the network, enabling user profile licenses on those other systems. However, each system supporting a Voicemail Pro server still requires its own Preferred Edition license for Voicemail Pro operation.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.