چاپ

Avaya License IPO R9 IP500 T1 ADD 8CH ADI LIC (275641) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 IP500 T1 ADD 8CH ADI LIC (275641) لایسنس آوایا
شرح

IP500 Universal PRI Additional T1 Channel Licenses

These licenses are used to enable additional T1 B-channels for IP500 PRI-U cards configured for T1 PRI or T1 robbed-bit operation. Each port can support up to 23 B-channels (T1 PRI) or 24 B-channels (T1 robbed bit) in these mode.

IP500 Universal PRI Additional Channels - 8 T1 Channels License: IPO R9 IP500 T1 ADD 8CH ADI LIC (275641)

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.