چاپ

Avaya License IPO R9 IP500 E1 ADD 8CH ADI LIC (275635) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 IP500 E1 ADD 8CH ADI LIC (275635) لایسنس آوایا
شرح

IP Office 500 System Licenses

IP500 Universal PRI Additional Channel Licenses

The IP500 PRI Universal trunk card (IP500 PRI-U) is available in 1 or 2 port variants, each port supporting a single PRI trunk connection. Through the IP Office configuration the ports can be switched between supporting E1, E1R2 or T1 line types as required for the trunk being connected. Each port supports 8 B-channels ("Bearer") which do not need to be licensed. If additional B-channels are required, they must be licensed through the addition of the licenses below. Multiple licenses can be added to achieve the total number of channels required. D-channels are not subject to licensing. The licenses are consumed by those channels which are configured as being 'in service', in order of the installed IP500 PRI-U cards.

IP500 Universal PRI Additional E1 Channels Licenses These licenses are used to enable additional E1 B-channels for IP500 PRI-U cards configured for E1 operation. Each port can support up to 30 B-channels in this mode. IP500 Universal PRI Additional Channels - 8 E1 Channels License: IPO R9 IP500 E1 ADD 8CH ADI LIC (275635)

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.