چاپ

Avaya License IPO R9 AVAYA TTS 1 ADI LIC (275621) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 AVAYA TTS 1 ADI LIC (275621) لایسنس آوایا
شرح

Text to Speech (TTS) Licenses

TTS can be used within customized voicemail call flows to speak information to callers rather than having to record prompts for the call flow or speak results of IVR queries. Three options are supported for TTS operation: Messaging TTS (ScanSoft) License: IPO R9 AVAYA TTS 1 ADI LIC (275621) This license enables the use of Scansoft TTS speech engines. The Scansoft TTS engines are delivered on a separate DVD that has to be purchased and installed additionally. Supported on Windows VM Pro only. Multiple licenses can combined for the number of simultaneous uses of TTS required up to the number of voicemail channels licensed.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.