چاپ

Avaya License IPO R9 3RD PARTY TTS ADI LIC (275616) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO R9 3RD PARTY TTS ADI LIC (275616) لایسنس آوایا
شرح

Generic TTS License

Voicemail Pro Networked Messaging (VPNM) can be used between separate IP Office systems, each with their own Voicemail Pro server, to exchange messages left for different mailboxes. This option is not supported within a Small Community Network (SCN) but can be used between separate SCN networks.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.