چاپ

Avaya License IPO LIC NTWKD MSGING RFA LIC:DS (273951) لایسنس آوایا

توضیحات مختصر:

Avaya License IPO LIC NTWKD MSGING RFA LIC:DS (273951) لایسنس آوایا
شرح

Networked Messaging License

Voicemail Pro Networked Messaging (VPNM) can be used between separate IP Office systems, each with their own Voicemail Pro server, to exchange messages left for different mailboxes. This option is not supported within a Small Community Network (SCN) but can be used between separate SCN networks. Networked Messaging License: IPO LIC NTWKD MSGING RFA LIC:DS (273951)

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

ارتباطی پایدار، صدایی ماندگار، آکراتل

فراموش نکنیم تلفن اولین و بهترین راه کار ارتباطی و تجاری ست

با گذشت چند دهه از اختراع تلفن، هنوز این اختراع اولین و مهمترین و همیشگی ترین، ابزار ارتباطی کسب و کارها می باشد.